ATM2 Pro™

Möjliggör en inviduell skräddarsydd ompositionering för att i en stående funktionell position hitta ett smärtfritt läge för varje lämplig användare. När så denna position har hittats vill ATM2 systemet stabilisera patienten för att möjliggöra en neuromuskulär träning vars syfte är att uppnå en omedelbar smärtlindring, ökad rörlighet och styrka = normaliserad funktion.

Fördelar: Mycket användbar för smärtpatienter och andra som vill förbättra och optimera sin rörlighet, styrka och smidighet.

Omedelbar effekt