Omedelbar smärtlindring

Smärtlindringen kan bli omedelbar, ofta en reduktion på 100% inom 5-8 minuter.

50% mindre behandlingar

Antal behandlingar kan minskas med minst femtio procent jämfört med andra konventionella behandlingsmetoder.

Förbättrad rörelseutslag

Ger inte bara smärtlindring utan också en signifikant förbättring av funktion och rörelseutslag, orsakad av CNS förmåga att normalisera och reaktivera multifidusmuskulaturen.